ARCHSCHOOL

IS THE BEST TRAINING CENTER FOR ARCHITECTS

پکیجهــــــــــای آموزشی

کتاب دانلودی درهم شکستن سد آزمون طراحی نظام مهندسی

تومان ۱۹,۵۰۰

کتاب چاپی درهم شکستن سد آزمون طراحی نظام مهندسی

تومان ۲۹,۵۰۰

فول پک تمامی دوره ها

تومان ۵,۶۰۰,۰۰۰ تومان ۳,۹۰۰,۰۰۰نوروزانه

دوره پیشرفته رندرینگ صحنه های معماری در ویری

تومان ۳۹۰,۰۰۰ تومان ۲۹۰,۰۰۰نوروزانه

پکیج آزمون طراحی معماری نظام مهندسی

تومان ۶۹۰,۰۰۰ تومان ۵۹۰,۰۰۰نوروزانه

اعتماد به نفس و قدرت بیان برای معماران

تومان ۹۹۰,۰۰۰ تومان ۷۴۲,۵۰۰نوروزانه

آموزش کامل اصول مدلسازی معماری در ۳D Max

تومان ۵۹۰,۰۰۰ تومان ۴۹۰,۰۰۰نوروزانه

آموزش کامل اصول VRAY در معماری

تومان ۳۹۰,۰۰۰ تومان ۲۹۰,۰۰۰نوروزانه

آموزش فتوشاپ معماری

تومان ۴۹۰,۰۰۰ تومان ۳۹۰,۰۰۰نوروزانه

آموزش فاز ۲ معماری

تومان ۵۹۰,۰۰۰ تومان ۴۹۰,۰۰۰نوروزانه

آموزش راینو معماری

تومان ۳۹۰,۰۰۰ تومان ۲۹۰,۰۰۰نوروزانه

آموزش ترسیم نقشه های فازیک معماری با اتوکد

تومان ۴۹۰,۰۰۰ تومان ۳۹۰,۰۰۰نوروزانه

آموزش REVIT در تهیه نقشه های فاز ۲ معماری

تومان ۵۹۰,۰۰۰ تومان ۴۹۰,۰۰۰نوروزانه

دوره های حضــــــــوری