پکیج آزمون طراحی معماری نظام مهندسی

پکیج آزمون طراحی معماری نظام مهندسی

با عنوان درهم شکستن سد آزمون طراحی معماری

با تدریس بی نظیر آرشیتکت ساسان بساطی نویسنده کتاب پرفروش درهم شکستن سد آزمون طراحی معمار نظام مهندسی.

ساسان بساطی

محتوای پکیج آزمون طراحی معماری نظام مهندسی

 • مدیریت مغز و ذهن برای موفقیت در آزمون طراحی معماری نظام مهندسی.
 • روشهای برنامه ریزی صحیح برای مطالعه و تمرین.
 • اصول موفقیت و ایجاد انگیزش در روزهایی که برای تمرین اهمال‌کاری میکنید.
 • آشنایی با روش صحیح یادگیری طراحی معماری.
 • مفاهیم پایه ضوابط و مقررات ملی ساختمان.
 • تصورات غلط برای قبولی در آزمون طراحی معماری نظام مهندسی.
 • بررسی آمارهای بالای مردودی در آزمون طراحی معماری و اصول موفقیت.
 • ضوابط و استانداردهای طراحی پارگینگ.
 • آشنایی با هندسه انواع رمپ پارکینگ.
 • یادگیری محاسبات اصولی طراحی انواع رمپ.
 • ضوابط پارکینگ معلول.
 • ارتباط طراحی سازه با جانمایی پارکینگ‌ها.
 • روشها و تاکتیک‌های طراحی حداکثر پارکینگ در زمینهای محدود.
 • ضوابط و استانداردهای طراحی پله و آسانسور.
 • ضوابط دسترسیهای معلولین.
 • ضوابط حریق و آتشنشانی.
 • مهندسی بر و کف.
 • اصول ترازیابی صحیح.
 • محاسبات رقمی بر مبنای دیاگرامهای عمودی.
 • ضوابط طراحی واحدهای مسکونی.
 • ضوابط طراحی نورگیرها و پاسیوها.
 • انواع ورودی‌ها و لابی‌ها.
 • آناتومی سوالات آزمون‌های سالهای قبل.
 • اصول طراحی هندسی سازه‌های معماری.
 • ضوابط طراحی انواع سازه‌های فولادی و بتنی.
 • تکنولوژی‌های اجرای انواع سقف و تاثیر آن بر دهانه‌های سازه‌ای.
 • عوامل اثر گذار در کسب نمره قبول آزمون طراحی معماری نظام مهندسی در طراحی سازه.
 • اصول فوق پیشرفته طراحی معماری.
 • مبانی پیشرفته اتود زنی.
 • آشنایی با تفکر ترسیمی.
 • آشنایی با تفکر چند لایه در طراحی معماری.
 • نحوه صحیح استفاده از کاغذ پوستی در طراحی معماری نظام مهندسی.
 • اصول صحیح ترسیم فنی.
 • درک تفاوت اتود، طراحی، ترسیم.
 • سلسله مراتب طراحی معماری.
 • اصول صحیح معمار داخلی در آزمون طراحی معماری و زمینهای محدود.
 • اولویت‌بندی های مهم در آزمون طراحی معماری نظام مهندسی.
 • سلسه مراتب ترسیم نقشه‌های فنی در آزمون طراحی.
 • تکنیک‌های مدیریت زمان و افزایش سرعت ترسیم و طراحی در آزمون.
 • تفاوت اتودهای تحلیلی رقمی با اتودهای معمولی.
 • روشهای پیشرفته تبدیل اتودهای محاسباتی به نقشه‌های فازیک.
 • اصول طراحی تاسیسات در معماری.
 • جانمایی داکتهای تاسیساتی.
 • تاثیر طراحی تاسیسات در نمره قبولی آزمون طراحی معماری نظام مهندسی.
 • توجه به دیاگرام عمودی فضاهای خیس در معماری.
 • اصول و ضوابط طراحی برای معلولین.
 • عرصه بندی واحدهای مسکونی.
 • اتمسفر فضای معماری داخلی واحدهای مسکونی.
 • استانداردهای طراحی واحدهای تجاری اداری.
 • پارامترهای مردودی در آزمون طراحی معماری نظام مهندسی.
 • فاکتورهای امتیاز آور که باعث قبولی در آزمون طراحی معماری نظام مهندسی میشود.
 • تکنیکهای کالبد شکافی سوال و رمزگشایی در روز آزمون طراحی معماری نظام مهندسی.
 • نحوه صحیح استفاده از ابزارها و چک لیستهای روز آزمون طراحی معماری نظام مهندسی.
 • طراحی و ترسیم پلان و بام.
 • تکنیک‌های استفاده از چکیده‌ها و نقشه‌های ذهنی در روز آزمون.
 • مدیریت جلسه آزمون.
 • مدیریت زمان و اولویت بندی در طراحی معماری.
 • مدیریت زمان بندی و اولویت بندی در ترسیم.
 • مدیریت کنترل استرس و اضطراب در جلسه آزمون طراحی معماری نظام مهندسی.
 • راهکارهای افزایش بهره‌وری و راندمان صددرصدی از انرژی ذهنی و فیزیکی در جلسه آزمون طراحی معماری نظام مهندسی.
 • تکنیک‌های عملی برای موفقیت صددرصدی در آزمون طراحی معماری نظام مهندسی.

قبولی تضمینی در آزمون طراحی معماری نظام مهندسی